บริการของเรา

หน้าแรก > บริการของเรา

Image

บริการรับเหมาแรงงานไทย

“บริการรับเหมาแรงงานไทยตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน พร้อมทั้งมีทีมงานบริหารคนงาน ที่จะเข้าไปควบคุมการปฏิบัติงานและดูแล การทำงานของคนงาน ทางด้านเอกสาร สวัสดิการ รวมถึงชีวิตประจำวัน อุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24ชม. เพื่อให้คนงานสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น”

 KI THAI COMPANY LIMITED

Image

บริการสรรหาพนักงาน

"สรรหาพนักงานตำแหน่งต่างๆตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงาน โดยได้พนักงานคุณสมบัติต่างๆตรงตามความต้องการมากที่สุด”

 KI THAI COMPANY LIMITED

Image

บริการบริหารและดูแลแรงงานต่างด้าวพม่า และกัมพูชา

“บริการบริหารแรงงานต่างด้าว (MOU) ตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน พร้อมทั้งมีทีมงานบริหารคนงาน ที่จะเข้าไปควบคุมการปฏิบัติงานและดูแล การทำงานของคนงานต่างด้าว ทางด้านเอกสาร สวัสดิการ รวมถึงชีวิตประจำวัน อุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24ชม. เพื่อให้คนงานสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น”

— KI THAI COMPANY LIMITED

Image

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย(MOU)

“บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบ MOU สัญชาติ พม่า กัมพูชา มีใบอนุญาติในการนำเข้าถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความเชียวชาญ และชำนาญ โดยมีประสบการณ์ในธุรกิจนำเข้าแรงงานต่างด้าวมา 17 ปี โดยนำเข้าแรงงานกัมพูชาเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย”

— KI THAI COMPANY LIMITED