ฝ่ายผลิต

หน้าแรก > ฝ่ายผลิต

...

นาย​ ธนกฤต​ โชคดีศรีทอง

ม.6 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศิล

ฝ่ายผลิต

ชาย
ชลบุรี
15,000

ประสบการณ์การทำงาน

2ปี