ฝ่ายผลิต

หน้าแรก > ฝ่ายผลิต

...

ปริญญา สิทธิศรี

ม.6 ร.ร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ศิลป์ภาษา

ฝ่ายผลิต

ชาย
ชลบุรี
ตามโครงสร้างบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

ทำงานยุโชคนำชัย เพลสซิ่ง ผลิตพาร์ทรถยนต์