พนักงานฝ่ายผลิต

หน้าแรก > พนักงานฝ่ายผลิต

Image
พนักงานฝ่ายผลิต
สมุทรปราการ
15000-20000
เวลาทำงาน 08.00 -17.00 น. /20.00 -05.00 ผลิตภัณฑ์การหล่อหลอมโลหะ ทุกประเภท

สมัครงาน

Contact Info

Address :
เลขที่ 731 อาคาร พีเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Phone :
02-115-6569
061-397-9911
086-003-0400

Fax :
02-642-9917