ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ

หน้าแรก > ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ

Image
งานประจำ
ปทุมธานี
30000
ดูแลจัดการงานคลังสินค้าวัตถุดิบทั้งหมด

สมัครงาน

Contact Info

Address :
เลขที่ 731 อาคาร พีเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Phone :
02-115-6569
061-397-9911
086-344-5999

Fax :
02-642-9917