ฝ่ายผลิต

หน้าแรก > ฝ่ายผลิต

...

เกศรินทร์ รอดสาคร

ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อาหารและโภชนาการ

ฝ่ายผลิต

หญิง
สมุทรปราการ
12000

ประสบการณ์การทำงาน

13ปี