จป.วิชาชีพ

หน้าแรก > จป.วิชาชีพ

...

โสรญา ทุยตระกูล

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จป.วิชาชีพ

หญิง
พิษณุโลก
18,000

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ บริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ (เพชรบูรณ์) จำกัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน