ฝ่ายผลิต งานโรงงาน งานจัดเรียงสินค้า

หน้าแรก > ฝ่ายผลิต งานโรงงาน งานจัดเรียงสินค้า

...

ปวีณา ประมูลศิลป์

ปวส วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี การจัดการสำนักงาน

ฝ่ายผลิต งานโรงงาน งานจัดเรียงสินค้า

หญิง
อุบลราชธานี
9,500-10000

ประสบการณ์การทำงาน

สยามชัยเฟอร์นิเจอร์