วิศวกร

หน้าแรก > วิศวกร

...

วิมลมาส พวงทอง

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกร

หญิง
ชลบุรี
25000

ประสบการณ์การทำงาน

- วิศวกรฝ่ายเเบบ (New Project) - Design&Development -Site Engineer -ต่ำเเหน่งเพิ่มเตมวิศวกรฝ่ายขายเเละจัดซื้อ