ช่างไฟฟ้า&Instrument

หน้าแรก > ช่างไฟฟ้า&Instrument

Image
ช่างไฟฟ้า&Instrument
สมุทรปราการ
ไม่ระบุ
1. มีความรู้ความสามรถด้านไฟฟ้าโรงงาน เช่นระบบควบคุมต่างๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ อ่านแบบไฟฟ้าออก เขียนแบบไฟฟ้าได้บ้าง 2. มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น PT , TT , LT , pH , FT เป็นต้น 3. สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาเมื่อมีงานที่ต้องเข้ามาแก้ไขแบบเร่งด่วน

สมัครงาน

Contact Info

Address :
เลขที่ 731 อาคาร พีเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Phone :
02-115-6569
061-397-9911
086-344-5999

Fax :
02-642-9917